Které služby nabízíme?

Urogynekologické centrum EUROGYN

EUROGYN je soukromé gynekologické a urogynekologické centrum, poskytující kompletní škálu gynekologicko-porodnických služeb. Mimoto je to pracoviště specializované na diagnostiku a léčbu ženské močové inkontinence a poruch statiky pánevního dna, čili sestupů a výhřezů rodidel.

EUROGYN zahájil svou činnost v roce 1993. Kromě péče o registrované pacientky je jeho doménou poskytování konziliárních služeb v oblasti poruch udržení moče, obtíží při močení, sestupů rodidel a s tím spojených stavů.

Pracoviště úzce spolupracuje s vybranými odděleními rehabilitace, urologie i lůžkovým gynekologicko-porodnickým zařízením.

Pracovníci centra