Deník ke stažení

Pokyny

Vyplněním deníku ve 2 po sobě následujících dnech umožníte svému lékaři získat potřebné informace o vašich problémech. Lépe bude moci rozpoznat příčiny a souvislosti, které vedou k obtížím, aby mohl zahájit účinnou léčbu.

Ve vlastním zájmu vyplňte tento protokol důkladně a řiďte se v něm uvedenými pokyny.