Léčba močové inkontinence

Léčba močové inkontinence se odvíjí od její příčiny. A k jejímu zjištění slouží právě urodynamické vyšetření. Na jeho podkladě určí lékař příčinu a tedy typ močové inkontinence a doporučí léčbu.

K léčbě slouží následující metody:

 • úprava životosprávy a životních návyků
 • rehabilitace svalů pánevního dna
  • cvičení
  • vaginální závaží
  • elektrostimulace
 • medikamentózní léčba
 • operační léčba
 • kombinace různých metod

Úprava životosprávy

spočívá v úpravě jídelníčku ale především pitného režimu, pracovního a spánkového rytmu.

Rehabilitace svalů pánevního dna

Dobrý funkční stav pánevního dna je podkladem správné funkce močového měchýře a močové trubice. Proto při poruchách jejich funkce (sestup, močová inkontinence apod.) se snažíme posilováním svalové složky pánevního dna o úpravu stavu a návrat k původnímu stavu, ke kontinenci.

V důsledku cvičení se zvyšuje uzavírací tlak močové trubice, ale především schopnost ženy stažením pánevních svalů při kašli, kýchnutí a podobných situacích úniku moči zabránit.

Pro úspěšnost léčby je velmi důležitá motivace a výdrž pacientky, protože efekt se pochopitelně nedostavuje ihned, ale až po delší době (obvykle několika měsících) cvičení.

K rehabilitačním metodám patří:

Cvičení pánevního dna

Ilustrační obrázek Principem je opakované stahování a uvolňování svalů pánevního dna. Uvádí se, že pro dobrý efekt léčby je zapotřebí až 100 stahů denně do dobu minimálně 2-3 měs. Kromě toho je vypracován celý soubor cviků, posilujících svaly pánevního dna. Existují různé brožurky, videa apod. Je prokázáno, že nejlepšího efektu je dosaženo nácvikem těchto cviků pod dohledem odborného pracovníka (rehabilitační sestry), která dohlíží na správnost provedení a tím zlepšuje efektivitu cvičení. Z těchto důvodů spolupracujeme s odbornými pracovníky v oboru rehabilitace a na nácvik tohoto posilování vás rádi odešleme.

Vaginální kužely

Ilustrační obrázek Jedná se o malá závaží v podobě kuliček či konusů, které si pacientka zavádí do pochvy a snaží se je tam udržet. Tím posiluje svaly pánevního dna. Když zvládne udržet nejlehčí závaží, postoupí se k těžšímu. Doporučuje se nosit denně po dobu 20-30 minut po dobu několika (4-6) týdnů.

Elektrostimulace

Ilustrační obrázek Jedná se o stimulaci nervosvalové složky pánevního dna malými výboji elektrického proudu pomocí sondy umístěné do pochvy. Sval na elektrický výboj reaguje svým stažením a tím dochází k jeho posilování. Elektrostimulaci provádí fyzioterapeut na rehabilitačním pracovišti.

Medikamentózní léčba

Časté, někdy silné až nezvladatelné nucení na močení, noční močení apod. je způsobeno dráždivostí močového měchýře. Tento stav nelze operovat, ale má řešení v medikamentózní léčbě. Na trhu je řada preparátů, které pocit nucení na močení zmírňují, oddalují močení, prodlužující intervaly mezi jednotlivými močeními, snižují počet močení v noci a tím výrazně zlepšují stav pacienta. V ČR jsou dostupné všechny preparáty, které se v této indikaci po světě užívají a v naší ordinaci je lze předepsat.

Operační léčba

Ilustrační obrázek Řešením tzv. stresové inkontinence, kdy k úniku moči dochází při kašli, kýchnutí, prudkém pohybu, sportu apod. je nejčastěji operace. V dnešní době je metodou operační volby zavedení pásky pod močovou trubici. Jedná se o 20-30 minutový výkon, který se dělá v lůžkovém zařízení za krátkodobé hospitalizace. Operaci lze provést v celkové anestezii, ale i bez ní, jen v kombinaci infúzně podaných analgetik a sedativ s lokálním umrtvením. Pacient je propuštěn obvykle 24 hod po zákroku a po dobu následujících 2-4 týdnů je vyžadován klidový režim bez fyzické zátěže. Tuto operaci provádíme vesměs sami, na spolupracujícím pracovišti. Materiál (páska) je hrazen z vašeho zdravotního pojištění.

Ilustrační obrázek V případě kombinovaných poruch (např. sestup rodidel, kombinovaný s močovou inkontinencí) je potřeba operační výkon rozšířit a další operace, jako je rekonstrukce (plastika) poševních stěn., odstranění sestupující dělohy a podobně. Obecně se doporučuje primárně vyřešit sestup rodidel a močovou inkontinenci řešit až ve druhé době.

Kombinace různých metod

Samozřejmě, příčina obtíží nemusí být jen jedna, ale příčin může být více a mohou se různě kombinovat. Potom i léčba, má-li postihnout všechny příčiny, nemůže být jen jednoduchá, ale komplexní, kdy léčebné metody je třeba různě kombinovat. Právě toto jsou stavy, náležející do kompetence specializovaného urogynekologického centra, jako je naše.