Diagnostika močové inkontinence aneb co vás čeká

Vzhledem k tomu, že močová inkontinence není jedno onemocnění, ale příznak, výsledek mnoha různých stavů, je pro správnou léčbu její přesná diagnostika zásadně důležitá. Musíme rozlišit, jestli se jedná o infekci močových cest, poruchu funkce močového měchýře, močové trubice nebo uvolnění jejich závěsného aparátu, vedoucí k poruše jejich funkce. Zjištujeme případné sestupy dělohy či poševních stěn, uvolnění jejich závěsů, hodnotíme stav svalů pánevního dna atd.

Mějme vždy na paměti, že
SPRÁVNÁ LÉČBA NENÍ MOŽNÁ BEZ PŘESNÉ DIAGNOSTIKY !

Gynekologické vyšetření

Vyšetření začíná vždy běžným gynekologickým vyšetření, sestávajícím z vyšetření v zrcadlech a bimanuálního vyšetření. Sledujeme případnou změnu velikosti a především polohy orgánů v klidu a při maximálním zatlačení pacientky.

Ultrazvukové vyšetření

V případě potřeby doplňujeme ultrazvukové vyšetření vnitřních orgánů vaginální sondou.

Foto z ordinace

Kultivační vyšetření

Infekce močových cest jsou velmi častou příčinou močových obtíží a proto kultivační vyšetření moči a stěrů z močové trubice je prvním krokem cílené diagnostiky. Mnohdy odhalí bakteriální či jiné původce infekcí a jejich přeléčením dojde k ústupu obtíží. Navíc, k dalším krokům diagnostiky je nutné, aby močové cesty byly prosty jakýchkoliv bakterií.

Urodynamické vyšetření

Základem diagnostiky Vašich obtíží je vyšetření funkce močového měchýře a močové trubice. Právě porucha jejich funkce je nejčastější příčinou neudržení moči. K tomu slouží tzv. urodynamické vyšetření - sestávající z několika dílčích vyšetření:

Cystometrie

Cystometrie - kdy plněním močového měchýře a současným monitorováním tlaku v něm jsme schopní stanovit jeho správnou či porušenou funkci (jeho roztažnost, kapacitu, reakci na náplň)

Měření tlakového profilu močové trubice

Měření tlakového profilu močové trubice (Urethral Pressure Profile - UPP) při kterém protahováním tenké cévky močovou trubicí jsme schopni posoudit její funkci, která je zásadní pro „uzavření moči“ v močovém měchýři čili pro její udržení. (Močová trubice je mimo moment močení jakousi „ zátkou v láhvi“, zadržující její obsah).

Měření průtoku moče

Měření průtoku moče (Uroflowmetrie - UFM), kdy pacient je na improvizovaném WC ponechán o samotě a vyzván k vymočení. Citlivé snímače pak snímají průtok moče a dle něj stanovujeme způsob vyprazdňování močového měchýře a jeho poruchy, zůstává-li po vymočení ještě nějaká zbytková moč v močovém měchýř apod.

Na urodynamické vyšetření navazují další specializovaná klinická vyšetření:

Klinické testy

Různé klinické testy, kdy při naplněném močovém měchýři sledujeme únik moči při zatlačení, kašli či podobných manévrech vleže, vsedě či vestoje.

Specializované ultrazvukové vyšetření

Specializované ultrazvukové vyšetření polohy a pohyblivosti močového měchýře a močové trubice se provádí přiložením sondy zvenku na hráz nebo jejím zavedení do pochvy při plném močovém měchýři a vyzváním k zatlačení či kašli.

Cystoskopie

Cystoskopie je vizuální metoda prohlížení vnitřku močového měchýře, jeho tvaru, stavu sliznice, podslizničních struktur, vyústění močovodů a průchodu moči z ledvin do měchýře.

Kalibrace uretry

Tzv. kalibrací uretry zjišťujeme kovovými olivkami její průchodnost a pátráme po nepravidelnostech jejího tvaru a především případných zúženích.

Foto z ordinace

Co tato vyšetření znamenají pro Vás?

  • Není třeba se obávat. Tato vyšetření nejsou bolestivá! Provádějí se v poloze vleže či polosedě na gynekologickém stole v gynekologické poloze. Po patřičné dezinfekci se do močového měchýře zavede tenká ohebná cévka, kterou se měchýř plní a která zároveň v něm měří tlak.
  • Ke snímání nitrobřišního tlaku se zavádí tenký balónkový katetr do konečníku.
  • Při plnění močového měchýře budete mít jen pocit nucení na močení, který se stoupající náplní se bude zesilovat. Je to důležité ke stanovení kapacity měchýře. Ve chvíli, kdy nucení se stává neudržitelným či nepříjemným, se vyšetření okamžitě ukončuje.
  • Cystoskopie obnáší jen zavedení tenké kovové optiky do močového měchýře a jeho krátké prohlédnutí.
  • Vyšetření průtoku moče znamená jen prosté vymočení na specializovaném sedátku a v soukromí.
  • Vyšetření provádíme na moderní urodynamické vyšetřovací jednotce firmy MMS (Medical Measuring System). Vyšetření je plně computerizované, tlakové křivky se průběžně znázorňují na obrazovce monitoru a přístroj sám vypočítává tlakové rozdíly a různé indexy, vše dle mezinárodních standardů, stanovených International Continence Society- ICS/IUGA.
  • Celé vyšetření trvá asi 40-60 min.
  • Věřte, že pro diagnostiku Vašich obtíží, těch 40 minut stojí za to!